Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 223 trường phổ thông

25/05/2020 09:08 Linh Hương
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 vào 223 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, xem:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập, xem:

Linh Hương