Hà Nội: học phí trường công lập chất lượng cao tối đa là 5,7 triệu/tháng

23/09/2021 15:14 Theo Hà Nội mới
GDVN- Theo Nghị quyết, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Ngày 23/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022.

Theo Nghị quyết, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021. Cụ thể là: Trường mầm non 5.100.000 đồng/học sinh/tháng; trường tiểu học 5.500.000 đồng/học sinh/tháng; trường trung học cơ sở 5.300.000 đồng/học sinh/tháng; trường trung học phổ thông 5.700.000 đồng/học sinh/tháng.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở mức trần học phí, hằng năm, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Các trường công lập chất lượng cao cam kết bảo đảm chất lượng giáo dục tương xứng với mức thu học phí; xác định và công bố công khai mức thu học phí đối với cả phương thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến bảo đảm phù hợp.

Đồng thời, cần nghiên cứu, quy định lộ trình cụ thể cơ chế tự chủ về nhân sự đối với các trường công lập chất lượng cao bảo đảm phù hợp với quy định nêu tại mục 1, điều 2 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố; điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí trường chất lượng cao quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm cập nhật quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời, giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện xây dựng và phát triển trường chất lượng cao của Hà Nội.

* Tiêu đề do Tòa soạn đặt.

Theo Hà Nội mới