Hải Dương tiên phong xét tuyển giáo viên hợp đồng lao động trước 31/12/2015

03/10/2019 06:46 LÃ TIẾN
(GDVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét tuyển những giáo viên đã hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2015.

Đây là thông tin quan trọng tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tháng 10 diễn ra vào chiều ngày 2/10.

Phiên họp đã nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm;

Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình (Nam Sách), tỷ lệ 1/500;

Đề xuất việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 và Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý tổ chức xét tuyển giáo viên hợp đồng trước ngày 31/12/2015 (Ảnh: Báo Hải Dương)

Về báo cáo đề xuất việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý tổ chức xét tuyển những giáo viên đã hợp đồng lao động từ ngày 31/12/2015 trở về trước trong các cơ sở giáo dục công lập, đủ các điều kiện theo quy định.

Sau khi xét tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển đối với những đối tượng còn lại theo đúng quy định.

Riêng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi sẽ áp dụng hình thức xét tuyển giáo viên theo hình thức đặc cách.

Ngay tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai công tác tuyển dụng giáo viên.

Các giáo viên hợp đồng tại Hải Dương ký trước ngày 31/12/2015 sẽ được xét tuyển vào biên chế (Ảnh: Lã Tiến)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có hơn 3.800 giáo viên, nhân viên hợp đồng, trong đó có gần 3.400 giáo viên hợp đồng lao động.

Để giải quyết chế độ đối với giáo viên hợp đồng, ngày 6/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3121 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Theo công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện kéo dài hợp đồng với số lao động hợp đồng của năm học 2018-2019 đến khi tổ chức tuyển dụng xong.

Sau khi tiếp tục ký hợp đồng với các giáo viên, qua rà soát, năm học này, toàn tỉnh tăng 353 lớp nên các trường có nhu cầu ký hợp đồng lao động mới với hơn 900 giáo viên.

LÃ TIẾN