Hải Phòng: Xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra lạm thu đầu năm học

04/10/2021 06:28 TIẾN LINH
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc thực hiện khoản thu năm học 2021 – 2022 để chấn chỉnh và xử lý nghiêm khi có sai phạm.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1866/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2021 về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

Tuy nhiên, qua phản ánh của báo chí trong thời gian vừa qua vẫn có một số cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu không đúng theo quy định.

Để chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022 để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Sở yêu cầu các trường trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc báo cáo kế hoạch các khoản thu năm học 2021-2022 về phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/10/2021.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở báo cáo kế hoạch các khoản thu về cấp có thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo giao Thanh tra tăng cường thanh tra, kiểm tra về các khoản thu trong năm học 2021-2022; tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm.

Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh.

Tránh trường hợp gây áp lực đối với cha mẹ học sinh, nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh ảnh tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi trên tại đơn vị.

Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành.

TIẾN LINH