Hai vấn đề giáo dục mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam muốn địa phương đồng lòng

29/12/2017 11:06 Trinh Phúc
(GDVN) - “Đào tạo giáo viên sư phạm là lĩnh vực chúng ta hoàn toàn chủ động được đầu ra, thị trường tư rất ít, chủ yếu trường công".

Ngày 29/12, tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có phát biểu chỉ đạo liên quan đến các lĩnh vực thông tin, y tế, giáo dục.

Về Giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Hai việc sau cần tập trung và sự đồng lòng của các đồng chí ở địa phương.

Theo đúng tinh thần nghị quyết trung ương đề nghị các đồng chí Chủ tịch tỉnh chỉ đạo sở Nội vụ  và sở Giáo dục và Đào tạo thống kê toàn bộ biên chế và dự báo yêu cầu giáo viên ở tất cả các môn học, lớp học, cấp học để chúng ta cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới căn bản về đào tạo giáo viên sư phạm”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh nguồn chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đào tạo giáo viên sư phạm là lĩnh vực chúng ta hoàn toàn chủ động được đầu ra, thị trường tư rất ít, chủ yếu trường công.

Chúng ta giảm biên chế gián tiếp nhưng giáo viên thì phải đủ, không để thừa thiếu cục bộ”.

Hai là, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2018, các địa phương chỉ đạo nhà trường đổi mới giáo dục toàn diện trước hết tập trung vào công tác dạy người.

Cụ thể nhất như những việc thể dục, vệ sinh, lễ phép, chào hỏi... Phó Thủ tướng cho rằng: “Một số nơi chưa quyết liệt lắm, năm nay phải chú ý điều đó”.

Trinh Phúc