Hiệp hội kiến nghị biện pháp giúp trường Đại học Hùng Vương

18/03/2016 07:14 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 17/3, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có văn bản số 32/HH-VP về việc đề xuất giải quyết những kiến nghị của trường Đại học Hùng Vương.

Văn bản gửi tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do những vấn đề liên quan đến khả năng điều hành hoạt động và mất đoàn kết nội bộ nên từ năm 2012 đến nay trường Đại học Hùng Vương không được tuyển sinh, trường đang gặp phải những khó khăn rất lớn để duy trì các hoạt động đào tạo. 

Dù đã có một số lần được các cấp có thẩm quyền của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc làm việc với trường để tháo gỡ những vấn đề liên quan đến tình hình của nhà trường. 

Tuy nhiên, đến nay, những tồn tại, vướng mắc trong nội bộ trường vẫn chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến vệc duy trì sự phát triển của trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đề nghị dưới nhiều hình thức của tập thể giảng viên, cán bộ, công nhân viên, sinh viên nhà trường, ngày 9/3/2016, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã cử đoàn công tác do một Phó Chủ tịch Hiệp hội đến trực tiếp làm việc với lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương. 

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đề xuất giải quyết những kiến nghị của trường Đại học Hùng Vương (Ảnh: Năng lượng mới)

Căn cứ vào công văn số 06/2016/CVHĐQT ngày 14/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh gửi Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam báo cáo về thực trạng, chủ động đưa ra các giải  pháp tích cực để khắc phục, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề nghị Hiệp hội có văn bản gửi đến các cấp lãnh đạo của Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp trường vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự phối hợp kịp thời giúp Nhà trường giải quyết dứt điểm các tồn tại, cản trở đang gặp phải của một trường Đại học ngoài công lập, cũng là của hàng trăm giảng viên đại học và  sinh viên hiện vẫn đang học, của các cổ đông, nhà đầu tư, từ đó có hướng giải quyết thỏa đáng, hợp lý, hợp tình để trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh có thể ổn định, phục hồi và phát triển.

Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo ba ý kiến sau:

1. Cho phép Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội cổ đông. 

  2. Công nhận Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông sẽ bầu ra, để tiếp tục điều hành hoạt động của nhà trường.

3. Cho phép trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh được tuyển sinh trở lại sau khi trường đã được củng cố.

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, lưu ý những đề xuất trên đây của Hiệp hội.

Linh Hương