Hiệu trưởng lạm thu, sao lại phê bình cả tập thể?

30/10/2019 06:37 Lê Mai
(GDVN) - Xử lý trường học lạm thu phải xử lý kỷ luật hiệu trưởng một cách nghiêm minh bằng hình thức đình chỉ công tác, cách chức; có như thế mới chấm dứt nạn lạm thu.

Thu quá mức quy định, thu các khoản không được phép thu, chưa được phép thu gọi chung là lạm thu. Từ khi các trường học thu các khoản đầu năm sai quy định, “thuật ngữ” lạm thu mới được phổ biến như hiện nay.

Chuyện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An “phê bình Trường Mầm non Bình Minh trước toàn ngành giáo dục Cửa Lò do thu sai quy định” đã phần nào làm “dịu” dư luận.

Thế nhưng không ít người đặt ra câu hỏi: Thu sai quy định là lạm thu, sao lại phê bình tập thể?

Ai phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra lạm thu trong trường học?

Trong trường học, giáo viên không có nhiệm vụ thu tiền; giáo viên cũng không muốn trở thành “người đòi nợ thuê”. Thế nhưng khi hiệu trưởng phân công thu tiền, giáo viên phải thực hiện; thu bao nhiêu, thu như thế nào đều do hiệu trưởng chỉ đạo.

Giáo viên có thể biết hoặc không biết các khoản thu đó sai hay đúng những vẫn phải thu. Vì thế nếu các khoản thu đó là thu sai, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các khoản thu đầu năm của Trường Mầm non Bình Minh sai quy định. (Ảnh: Báo điện tử Nghệ an)

Trường học xảy ra lạm thu, phải xử lý như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn Số: 2976/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020. Công văn nêu rõ:

Thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020 như: 

Vấn đề phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính;

Thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí;

Rà soát các điều kiện để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác,... trước khi bước vào năm học mới.


Lạm thu biến thể còn nhanh hơn vi rút do đâu?

Như vậy xử lý kỉ luật với trường học xảy ra lạm thu theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí; Người bị xử lý là hiệu trưởng nhà trường.

Xử lý lạm thu như chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò e rằng chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giaó dục và Đào tạo.

Đã qua rồi kiểu xử lý “Mất mùa là do thời tiết, được mùa là nhờ chỉ đạo của anh Chủ nhiệm”.

Xử lý không nghiêm minh, không đúng chỉ đạo của cấp trên, gây tâm lý coi thường luật pháp, coi thường dư luận; không có tác dụng răn đe, giáo dục.

Xử lý trường học lạm thu phải xử lý kỷ luật hiệu trưởng một cách nghiêm minh bằng hình thức đình chỉ công tác, cách chức; có như thế mới chấm dứt nạn lạm thu gây nhức nhối cho xã hội; gây mất niềm tin của phụ huynh với giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

1.thuvienphapluat.vn/cong-van/tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-2976-BGDDT-KHTC-2019-thuc-hien-chi-dao-dieu-hanh-gia-va-cac-khoan-thu-trong-giao-duc-418829.aspx

2. baonghean.vn/phe-binh-truong-mam-non-binh-minh-truoc-toan-nganh-giao-duc-cua-lo-do-thu-sai-quy-dinh-256402.html

Lê Mai