Học sinh nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập Hà Nội

19/05/2018 06:11 Linh Hương
(GDVN) - Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia... được tuyển thẳng.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định chi tiết 4 đối tượng được tuyển thẳng

Trường hợp thứ nhất là học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tốt nghiệp trung học cơ sở đã được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông của trường Phổ thông dân tộc nội trú. 

Trường hợp thứ hai là học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người. Có 16 dân tộc thuộc nhóm này gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu.

Trường hợp thứ ba là học sinh khuyết tật, bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể, hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Để được xét tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông, học sinh khuyết tật cần nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp theo mẫu số 7 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 37 (năm 2012) của Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia... được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội (Ảnh: Tấn Tài)

Trường hợp thứ tư là học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Các cuộc thi này phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với các ngành chuyên môn.

Cụ thể, các cuộc thi, Olympic dành cho học sinh phổ thông được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấp thuận gồm: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (gồm các môn thể thao được dạy trong trường học, được tổ chức 4 năm/lần); cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc thi Viết thư quốc tế UPU do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Ngoài các cuộc thi trên, học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên trong các cuộc thi Sở Giáo dục Hà Nội quy định tại công văn số 3035 (năm 2016) trước năm học 2017-2018, được bảo lưu trong năm học 2018-2019.

Bộ Giáo dục chính thức duyệt phương án tuyển sinh lớp 6

Điều kiện tuyển thẳng là học sinh hoặc bố mẹ học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và thuộc một trong 4 đối tượng tuyển thẳng ở trên.

Mỗi học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông.

Trường đó, nếu là trung học phổ thông công lập thì phải thuộc khu vực tuyển sinh nơi học sinh hoặc bố mẹ em có hộ khẩu thường trú hoặc cứ trú thực tế.

Nếu trường học sinh đăng ký tuyển thẳng là trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính hoặc trường ngoài công lập thì không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện mà không có nguyện vọng tuyển thẳng sẽ phải tham gia thi tuyển vào ngày 7/6 để dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Ngày 30/5, danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 của Hà Nội sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố.

Linh Hương