Học sinh ở Sài Gòn không nhất thiết phải làm các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết

18/09/2019 06:38 Việt Dũng
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, thay cho việc làm các bài kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 3132/GDĐT-TrH, về thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện việc đánh giá thường xuyên học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể là qua: Thuyết trình, thái độ học tập của học sinh, qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án, kết quả thực hành, thí nghiệm, kết quả tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường…

Học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng (ảnh minh họa: K.H)

Giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng các hình thức đánh giá này, thay thế cho kết quả của các bài kiểm tra theo hình thức hiện hành.

Đối với các bài kiểm tra có thời lượng trên 45 phút (1 tiết học), nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên cần đưa ra 4 mức độ yêu cầu cần thiết là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao của mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học.

Cần xây dựng nội dung đề kiểm tra thể hiện tính bao quát, tăng dần câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Việc kiểm tra cần có sự kết hợp cả giữa lý thuyết và thực hành, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với tình hình thời sự của quê hương, đất nước với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, để học sinh có cơ hội bày tỏ chính kiến của mình về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị.

Việt Dũng