Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4

29/03/2020 14:32 Việt Dũng
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 19/4, để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 29/3/2020, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 1155/UBND-VX, về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội thành phố, do dịch Covid-19 đang bước sang giai đoạn mới, diễn biến phức tạp, các ngành, các cấp của thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Trích văn bản chỉ đạo mới nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học (ảnh: P.L)

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020.

Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Sau thời gian nghỉ học nêu trên, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội, phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố, đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học…), tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa…).

Trong thời gian học sinh đang nghỉ học, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Việt Dũng