Khi nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10?

13/06/2017 06:39 Linh Hương
(GDVN) - Theo kế hoạch, ngày 21/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 của thí sinh và điểm chuẩn lớp 10 công lập sẽ được công bố ngày 26/6.

Theo kế hoạch, ngày 21/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 của thí sinh. Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên sẽ được công bố ngày 27/7, điểm chuẩn lớp 10 công lập sẽ được công bố ngày 26/6.

Khi có thắc mắc về điểm, thí sinh làm đơn phúc khảo nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo, hạn chót là ngày 28/6. Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo tới thí sinh vào ngày 11/7.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm Trung học cơ sở, điểm thi (đã tính hệ số 2) và điểm cộng thêm.

Khi nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10? (Ảnh: Thùy Linh)

Trong đó, điểm Trung học cơ sở là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp Trung học cơ sở được tính như sau:

Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi là 5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh điểm tốt và học lực khá là 4,5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực khá là 4 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình là 3,5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và lực học khá là 3 điểm. Trường hợp còn lại là 2,5 điểm. 

Điểm thi là tổng điểm hai bài thi Ngữ văn và Toán (đã nhân hệ số 2), chấm theo thang 10, điểm lẻ đến 0,25. Chỉ học sinh không vi phạm quy chế trong kỳ tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0, mới được đưa vào diện xét tuyển. 

Điểm cộng thêm là tổng của điểm ưu tiên và khuyến khích, tối đa là 6.

Linh Hương