Khiển trách Trưởng phòng Nội vụ tham mưu ký 550 giáo viên dôi dư

06/11/2018 06:54 Phương Linh
(GDVN) - Nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pak, tỉnh Đắk Lắk Trần Đức Lanh vừa bị kỷ luật khiển trách, do tham mưu lãnh đạo ký 550 giáo viên dôi dư.

Ngày 5/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thi hành kỷ luật ở mức khiển trách đối với ông Trần Đức Lanh – Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Đức Lanh nguyên là Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo từ huyện cho biết, trong thời gian từ 10/2008 đến tháng 4/2015, ông Lanh đã có các khuyết điểm, vi phạm là tham mưu xin Ủy ban nhân dân huyện chủ trương hợp đồng với giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập vượt chỉ tiêu biên chế.

Giáo viên ở huyện Krông Pắk đã khóc khi nghe bị chấm dứt hợp đồng lao động (ảnh: FB Hiền Lê)

Tính đến tháng 4/2015, con số vượt đã là 441 trường hợp.

Ngoài ra, trong quá trình công tác của mình, ông Trần Đức Lanh còn tham mưu thực hiện quy trình công tác, đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục thiếu chặt chẽ, tham mưu bổ nhiệm 32 Phó Hiệu trưởng không có quy hoạch, nên huyện bổ nhiệm thừa 27 người so với quy định.

Cũng liên quan đến vụ việc 550 giáo viên bị dôi dư ở huyện Krông Pắk, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện này trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015 đã bị kỷ luật cảnh cáo, do trực tiếp ký hợp đồng lao động với hơn 400 giáo viên dôi dư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đương nhiệm cũng bị kỷ luật khiển trách, do trực tiếp đứng ra ký hợp đồng cho gần 200 giáo viên dôi dư.

Về vụ việc này, cho đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với toàn bộ số giáo viên này, nhưng không có một khoản kinh phí nào bồi thường.

Phương Linh