Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM: Thủ khoa 29 điểm

28/07/2012 12:51 Kim Ngân
(GDVN) - Với số điểm 29, thí sinh Trần Hữu Chí (SBD 239) dự thi khối B trở thành thủ khoa của Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM. Nếu tính điểm ưu tiên 1,5 điểm, thí sinh này đạt 30.5 điểm.
Nguyễn Hữu Chí đạt 29 điểm, cụ thể điểm thành phần là Sinh 9.25; Toán 10; Hóa 9.75. Theo đó, có 7 thí sinh đạt tổng điểm 27 điểm (điểm làm trò 0.25 điểm). 

                                                  TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Cả trường có 115/1310 thí sinh đạt tổng số điểm 3 môn từ 23 điểm trở lên. 410 thí sinh bị điểm liệt tổng 3 môn thi. Có 4 thí sinh đạt 9.75 điểm; 2 thí sinh đạt 10 điểm môn Toán.

Kim Ngân