Không bố trí giảng dạy cho giáo viên không đạt chuẩn?

24/05/2020 06:05 Sơn Quang Huyến
GDVN- Trong bài viết này, thầy Sơn Quang Huyến đưa ra kiến nghị về quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục...

Ngày 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Điều 3, dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo có viết:

“Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

1. Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

2. Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

3. Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định”.

Như vậy, giáo viên không đạt chuẩn, trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Đây là tin vui cho những giáo viên chưa đạt chuẩn bằng cấp, nhưng có năng lực thực sự, luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo viên phải đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Tôi xin góp ý: Bổ sung Khoản 1 của Điều 3 này:

1. Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa đạt chuẩn nghề nghiệp, được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe, được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Từ 1/7, giáo viên đạt chuẩn sẽ có thể được xếp cùng mức lương khởi điểm?
Từ 1/7, giáo viên đạt chuẩn sẽ có thể được xếp cùng mức lương khởi điểm?

Tại sao lại bổ sung như vậy:

Chúng ta đã có dự thảo “Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở”, đảm bảo những giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp nhưng tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn vẫn đảm bảo vị trí việc làm là giảng dạy.

Có quy định này, giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sẽ cố gắng, tin tưởng hơn để đạt chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng vị trí việc làm, giáo viên có lợi, học sinh có lợi.

Có quy định này sẽ nhân văn hơn khi công nhận những đóng góp của quý thầy cô chưa đạt chuẩn bằng cấp nhưng đạt chuẩn tâm, tầm trong công tác; khẳng định xã hội không hoàn toàn sính bằng cấp, vẫn coi trọng thực lực của người lao động, của giáo viên.

Sơn Quang Huyến