Không cộng điểm khuyến khích nghề vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Đồng Nai

05/08/2018 07:24 Phương Linh
(GDVN) - Bắt đầu kể từ năm học sắp tới nữa (2019 – 2020), tỉnh Đồng Nai sẽ không áp dụng việc cộng điểm khuyến khích nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Ngày 2/8/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang đã ký văn bản 2102/GDĐT – GDTrH&GDTX về thông tin cộng điểm khuyến khích cho học sinh tốt nghiệp nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020.

Theo đó, căn cứ vào thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ra ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 11/2014/TT-BGDĐT.

Học sinh thi tốt nghiệp nghề phổ thông ở tỉnh Đồng Nai (ảnh minh họa: Cổng thông tin Đồng Nai)

Căn cứ vào Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở, nay tỉnh Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh được biết, kể từ năm học 2019 – 2020, tỉnh này sẽ không áp dụng việc cộng điểm khuyến khích đối với học sinh tốt nghiệp nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở vẫn cộng điểm khuyến khích theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai đến các trường trung học cơ sở, để thông báo cho phụ huynh và học sinh được biết.

Phương Linh