Không miễn học phí cấp trung học cơ sở cho học sinh Sài Gòn

30/10/2018 15:05 Phương Linh
(GDVN) - Bộ Tài Chính cho rằng, việc miễn học phí cho cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo sự không thống nhất giữa thành phố và các địa phương khác.

Liên quan đến chủ trương miễn giảm học phí cấp trung học cơ sở cho học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/10/2018, Giám đốc Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh – bà Phan Thị Thắng đã ký văn bản 7195/STC-NS về chủ trương miễn giảm học phí cấp trung học cơ sở cho học sinh của thành phố.

Theo đó, căn cứ vào chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nghiên cứu miễn học phí trung học cơ sở, tham mưu trung ương cho phép thành phố thực hiện việc này tại các trường công lập.

Học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Hậu Giang, quận 11 (ảnh: P.L)

Sau khi các cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản kiến nghị, ngày 10/10/2018, Bộ Tài Chính đã có văn bản 12412/BTC-NSNN, trả lời các kiến nghị này của lãnh đạo thành phố.

Việc miễn giảm học phí cho học sinh ở cấp trung học cơ sở ở các trường công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Việc quy định đối tượng không đóng học phí, phải được quy định trong Luật Giáo dục – thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tác động về miễn học phí cho học sinh cấp trung học cơ sở tại các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Do thành phố là địa phương có thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao trong cả nước, nên mức đóng học phí từ 85.000 – 100.000 đồng/tháng/học sinh không phải quá lớn, tạo gánh nặng cho cha mẹ học sinh.

Đồng thời, việc miễn giảm học phí này sẽ tạo ra sự không thống nhất giữa các gia đình, có con đang theo học ở cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố và các địa phương khác có liên quan.

Bộ Tài Chính đề nghị thành phố xin ý kiến Bộ này và Bộ Giáo dục, Đào tạo, trước khi trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách mở rộng đối tượng (nâng mức cận nghèo đa chiều, theo tiêu chuẩn của Thành phố Hồ Chí Minh) là học sinh cấp trung học cơ sở tại các trường công lập thuộc thành phố, để được trợ cấp từ nguồn ngân sách thành phố, để đóng học phí theo quy định.

Sau khi tiếp tục có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Tài Chính sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất này, theo ý kiến của Bộ Tài Chính tại văn bản 12412/BTC-NSNN.

Phương Linh