Không tham gia thanh tra khi có người thân dự thi, xét tuyển năm 2019

18/07/2019 07:08 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục yêu cầu cán bộ không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh khi có người thân dự thi hay xét tuyển năm 2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Mục đích của thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên nhằm;

Kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc tổ chức tuyển sinh và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia công tác tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, góp phần đảm bảo cho việc tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục yêu cầu cán bộ không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh khi có người thân dự thi hay xét tuyển năm 2019. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Mặt khác, phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); góp phần đảm bảo cho công tác tuyển sinh nghiêm túc, đúng Quy chế.

Phát hiện những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị biện pháp khắc phục, hoàn thiện phương án tuyển sinh; sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, hoàn thiện phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chưa thể yên tâm với kết quả môn Lịch sử và tiếng Anh

Đáng lưu ý, yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra của trường phải là cán bộ  thuộc Phòng/Ban thanh tra nội bộ, cán bộ thanh tra chuyên trách, cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý, giảng viên hữu cơ;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực công minh, khách quan. Nắm vững Quy chế tuyển sinh và các văn bản có liên quan, nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra;

Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh khi có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào trường năm 2019.

Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Linh Hương