Khuyến khích các nhà KH Việt Nam ở nước ngoài cống hiến cho đất nước

07/12/2012 06:00 Xuân Trung
(GDVN) - Bản Dự thảo về quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động giảng dạy, NCKH và CGCN trong cơ sở GDĐH Việt Nam đang được Chính phủ xin ý kiến rộng rãi từ xã hội trong năm 2012.

Căn cứ bản dự thảo này của Chính phủ, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụgiảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệtrong các cơ sở giáo dục đại học. Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia liên thông với quốc tế trong các cơ sở giáo dục  đại học, tạo  điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi thông tin trên mạng Internet.

Năm nhà khoa học nhận giải. Từ trái sang: Đào Ánh Hương, Đinh Ngọc Lân, Nguyễn Đăng Vang, Nguyễn Văn Bộ, Vũ Chí Cương nhận huy chương công trạng nông nghiệp do Đại sứ quán Pháp trao tặng, nhằm ghi nhận sự đóng góp to lớn của họ đối với việc phát triển nông học. Ảnh Vnexpress.net

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Thêm nữa, Đảng và Nhà nước sẽ tập trung đầu tư phòng thí nghiệm cùng với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cho các cơ sở giáo dục đại học theo các lĩnh vực chuyên môn  ưu tiên, tạo  điều kiện thuận lợi tương đương với các cơ sở  ở nước ngoài để thu hút các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài  đến làm việc.

Trong những năm tới, việc tạo môi trường thông thoáng cho nhà khoa học, người Việt Nam  ở nước ngoài khi vềViệt Nam giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được Chính phủ Việt Nam ưu tiên thực hiện. Đặc biệt có thêm chế độ hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đại học để trả lương, phụ cấp cho nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài khi tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt  động tài trợ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được Chính phủ  đãi ngộ với nhiều hình thức khác nhau như; được  đảm bảo sinh hoạt phí, hỗ trợ chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đi lại, được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần, được miễn thuế thu nhập cá nhân, được chủ trì tham gia các nhiệm vù khoa học và công nghệ các cấp, các chương trình đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sỹ…

Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách ưu đãi này được lấy từ ngân sách nhà nước, từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học…, chương trình này sẽ định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Thực hiện chương trình đãi ngộ này, Đảng và Nhà nước hy vọng thu hút  được nhiều nhà khoa học là người nước ngoài; nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ởnước ngoài tham gia tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động  đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Dự kiến Quyết định này sẽ có hiệu lực trong năm 2012.

Xuân Trung