Kiên Giang tổ chức Lễ khai giảng thế nào?

23/08/2019 07:02 Anh Minh
(GDVN) - Sở Giáo dục Kiên Giang chỉ đạo để tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe của học sinh, lãnh đạo nhà trường không đọc báo cáo về hoạt động của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn số 1449/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Lễ khai giảng năm học mới cũng là “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” thực hiện trên toàn tỉnh vào ngày 05/9.

Ảnh: Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang yêu cầu Phòng Giáo dục huyện - thị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chọn một xã khó khăn tập trung chỉ đạo tổ chức và tham dự Lễ khai giảng tại các xã này.

Các trường Trung học phổ thông lồng ghép Lễ khai giảng với sự kiện liên quan đến nhà trường, như: Kỉ niệm ngày thành lập trường, đón nhận bằng khen…

Trên lễ đài chính phải ghi: “LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020”, đồng thời treo cờ và băng rôn từ ngày 28/8.


Khai giảng năm học mới sẽ không có phát biểu của lãnh đạo

Nghi thức chương trình Lễ khai giảng, gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu…

Đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng, trình bày diễn văn khai giảng phải ngắn gọn,cô đọng.

Hiệu trưởng hoặc đại biểu cấp cao nhất đánh trống khai trường. Đặc biệt, cán bộ cấp cao nhất đến dự  phát biểu trong Lễ Khai giảng, khen thưởng, trao học bổng cho học sinh.

Ngoài các hoạt động trên, các trường có thể tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp vớt nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường.

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe của học sinh, lãnh đạo nhà trường không đọc báo cáo về hoạt động của đơn vị.

Sau Lễ khai giảng, học sinh được nghỉ; toàn thể cán bộ, viên chức và khách mời sẽ tọa đàm. Nội dung tọa đàm tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của nhà trường; phân tích thuận lợi, khó khăn nguyên nhân, tiến bộ hạn chế của năm học 2018-2019.

Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cáo chất lượng dạy – học, chất lượng giáo dục nhằm nâng cao năng lực quản trị trường học;

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy – học, tăng cường dạy ký năng sống, đạo đức, xây dựng trường học thân thiện, ngăn chặn bạo lực học đường,… trong năm học 2019 - 2020.

Anh Minh