Kiến nghị ban hành thêm Luật Nhà giáo

05/12/2013 16:24 Xuân Trung
(GDVN) - Trong Đề tài độc lập cấp nhà nước: “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông”, có đề nghị ban hành thêm luật này. Đề tài này do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm.
Theo đó, nội dung cơ bản trong Luật Nhà giáo sẽ quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền lợi và lợi ích của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt là các quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc phát triển chương trình và sách giáo khoa, lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy và áp dụng phương pháp giảng dạy trong khuôn khổ các chương trình được Bộ GD&ĐT duyệt và ban hành.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình kiến nghị thêm Luật Nhà giáo. Ảnh Xuân Trung

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng cho biết, trong Luật Nhà giáo sẽ có các quy định về yêu cầu đối với nghề dạy học và điều kiện để hành nghề dạy học, các điều khoản xác lập chuẩn mực pháp lí về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và những người tham gia quản lí nhà trường, nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp của nghề dạy học.

Trong đó, các quy định về tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhà giáo và hệ  hệ thống các trường đào tạo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Trong Luật này sẽ quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn giáo dục và các hội nghề nghiệp liên quan đến nhà giáo, trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, trong việc thực hiện chức năng phản biện về chủ trương, chính sách của Chính phủ về giáo dục.

Luậ cũng sẽ quy định trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan tổ chức hoặc cá nhân quản lí, sử dụng lao động của nhà giáo trong việc cải thiện điều kiện hành nghề dạy học, bảm đảm an ninh nghề nghiệp và vị thế xã hội của nhà giáo.

Kiến nghị này xuất phát từ thực tế vai trò của giáo viên với tư cách là nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục đã được biết đến từ lâu. 

Xuân Trung