Một ngày học trực tuyến của học sinh, sinh viên không nên quá 5 giờ

20/03/2020 06:34 Thùy Linh
(GDVN) - Đây là một trong những yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với các trường khi triển khai thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội) khuyến khích các trường đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến, hệ thống quản lý học tập trực tuyến, hệ thống quản lý nội dung học tập bằng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như Blackboard, Moodle, Canvas,… phục vụ cho cả mục tiêu đào tạo trước mắt và lâu dài.

Còn đối với các trường chưa có hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các trường khẩn trương xây dựng, tổ chức đào tạo trực tuyến với những nội dung, môn học chung; nội dung, môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng hiện có trên Internet.

Về thời gian giảng dạy trực tuyến, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp lưu ý một ngày học trực tuyến không nên quá 5 giờ (45 phút/giờ), trong đó mỗi giờ học có tối thiểu 20-30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp. (Ảnh minh họa: Nguồn Báo Đảng Cộng sản)

Để triển khai thực hiện được các chương trình, ứng dụng đào tạo trực tuyến nêu trên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường thành lập nhóm triển khai đào tạo trực tuyến với thành phần chính là cơ quan đào tạo và bộ phận công nghệ thông tin của trường.

Ngoài ra các trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến trong đó xác định rõ các nội dung cần phải thực hiện; tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên, học sinh, sinh viên.


Học trực tuyến, thầy trò nói chuyện thế nào, phát biểu làm sao?

Đồng thời, Tổng cục yêu cầu các trường hỗ trợ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (phòng học trực tuyến, máy tính có trang bị camera, microphone; máy chụp ảnh, quay phim…) cho các khoa chuyên môn và giáo viên giảng dạy trực tiếp; xây dựng quy chế đào tạo trực tuyến, quy định rõ quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh, sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

Về thời gian giảng dạy trực tuyến, Tổng cục lưu ý một ngày học trực tuyến không nên quá 5 giờ (45 phút/giờ), trong đó mỗi giờ học có tối thiểu 20-30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp. Thời gian còn lại để trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho học sinh, sinh viên và nghỉ giải lao.

Theo Tổng cục, thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường do hiệu trưởng quyết định.

Trường hợp việc truy cập Internet của học sinh, sinh viên không ổn định thì không thực hiện giảng dạy trực tuyến trực tiếp (trên Zoom Cloud Meeting hoặc Hangouts Meet).

Giáo viên thực hiện giảng dạy trực tuyến gián tiếp bằng việc tải dữ liệu bài giảng (video, tài liệu giảng dạy, học tập, tham khảo...) lên các lớp học trực tuyến (Microsoft Team hoặc trên Google Classroom) và giao nhiệm vụ cho học sinh, sinh viên thực hiện.

Tổng cục cũng yêu cầu các trường thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai đào tạo trực tuyến để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cải thiện và nâng cao chất lượng. Các trường sẽ tiếp tục duy trì đào đạo giữa trực tuyến và truyền thống khi học sinh quay trở lại học tập.

Thùy Linh