Muốn đậu viên chức giáo viên, thầy cô Hà Nội phải thi hai vòng

29/03/2019 06:33 Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay, Hà Nội tuyển gần 10 ngàn giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Muốn đậu viên chức giáo viên, các thầy cô phải trải qua hai vòng thi.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thì vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần đó là kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức;

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;

Chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Hà Nội hiện nay có nhiều trường hợp giáo viên hợp đồng 20 năm vẫn chưa được vào biên chế (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).

Phần thi ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Các đối tượng được miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Thanh Oai tổ chức thi cho 434 giáo viên là để tuyển dụng hay sa thải?

Theo quy định, kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thi vòng hai là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Cụ thể, nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể do Hội đồng thi tuyển hướng dẫn.

Hình thức thi là thi viết; thang điểm 100; thời gian 180 phút.

Theo quy định, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau: “Có kết quả điểm thi tại vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng giáo viên  mầm non, phổ thông công lập năm 2019 với tổng chỉ tiêu là 10.949.

Hà Nội tuyển dụng hơn 10 ngàn giáo viên

Tính tổng thể về các vị trí khác không phải giáo viên, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của ngành giáo dục là 11.182 người.

Cụ thể: Giáo viên trung học cơ sở là 3.546 người; Giáo viên Tiểu học là 4.171 người; Giáo viên Mầm non là 3.232 người.

Chỉ tiêu tuyển dụng với nhân viên là 233 người gồm: Nhân viên thư viện trường trung học cơ sở là 75 người;

Nhân viên thư viện trường tiểu học, là 74 người; Nhân viên văn thư trường trung học cơ sở, là 52 người;

Nhân viên văn thư trường tiểu học, là 32 người.

Ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí về chuẩn trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học,v.v... và sẽ tham gia 2 vòng tuyển dụng.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sẽ do Sở Nội vụ hướng dẫn và địa điểm sẽ do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định

Trinh Phúc