Năm nay, có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

27/04/2018 11:14 Linh Hương
(GDVN) - Theo Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cả nước có một thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng.

Ngày 27/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thống kê chỉ tiêu theo nhóm ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo nhóm ngành như sau: 

Thống kê chỉ tiêu theo nhóm ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo nhóm ngành (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo bà Phụng, theo thống kê đăng ký xét tuyển năm 2018 về cơ bản các trường và thí sinh vẫn sử dụng tổ hợp truyền thống để xét tuyển.

Tương tự như năm 2017, năm nay tổ hợp có lượng thí sinh chọn đăng ký nhiều nhất là: A00: Toán, Lí, Hóa; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; A01: Toán, Lí, Anh văn; B00: Toán, Hóa, Sinh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Năm 2018, năm tổ hợp này chiếm gần 90%, năm 2017 gần 92%). 

Quy chế tuyển sinh cho phép các trường được bổ sung thêm các tổ hợp bài thi/môn thi mới để xét tuyển và quy định "các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo".

Về lý thuyết, có 9 môn thi và một số môn thi năng khiếu có thể thiết kế tới hơn 400 tổ hợp.

Tuy nhiên kết quả thống kê cho thấy số thí sinh đăng lý xét tuyển chọn các tổ hợp mới được bổ sung rất ít: có hơn 100 tổ hợp chỉ có dưới 10 thí sinh chọn và có hàng  100 tổ hợp không có trường hoặc thí sinh nào chọn.

Cụ thể như sau:

TT

Mã tổ hợp

Bài, môn xét tuyển

Năm 2018

năm 2017

Số NV

Tỷ lệ

Số NV

Tỷ lệ

1

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

848.444

30,83%

883.768

34,59%

2

D01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

743.246

27,01%

608.632

23,82%

3

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

352.149

12,80%

286.760

11,22%

4

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

279.742

10,17%

277.722

10,87%

5

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

259.317

9,42%

282.984

11,08%

6

Các tổ hợp còn lại

10,49%

8,42%

Linh Hương