Năm nay, công tác chấm thi tốt nghiệp có gì mới?

13/08/2020 11:07 Thùy Linh
GDVN- Ngay khi 870.000 thí sinh kết thúc môn thi kỳ thi tốt nghiệp 2020 thì ngày 11/8 là lúc công tác chấm thi được bắt đầu triển khai.

Tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý một số điểm mới trong khâu chấm thi ở cả bài thi tự luận và trắc nghiệm.

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm nay chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm của chủ tịch hội đồng chấm thi ở từng khâu một trong quy trình chấm thi trắc nghiệm. Cơ chế bảo mật tốt hơn, bài thi của trắc nghiệm được đánh phách điện tử… để phòng ngừa tiêu cực.

Với bài thi tự luận, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình chấm 2 vòng độc lập; quan trọng là phải chấm đều tay, do vậy, trước khi chấm chính thức, Bộ quy định ban chấm thi tự luận ở các địa phương phải chấm chung ít nhất 10 bài để trao đổi và đi đến thống nhất cách hiểu, cách làm.

13 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên
13 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

Trước đó, trong quy chế tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết các bước triển khai công tác chấm thi trên tinh thần minh bạch, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra gian lận thi cử.

Theo đó, đối với bài thi tự luận, sau môn thi cuối cùng, ban làm phách sẽ nhận bài thi được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Hội đồng thi để dọc phách, bảo mật số phách; niêm phong và bảo quản đầu phách trong suốt thời gian chấm thi, cho đến khi hoàn thành công tác chấm.

Ban làm phách hoạt động độc lập, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch Hội đồng thi. Các công tác làm phách bài thi chỉ được thực hiện khi có mặt ít nhất từ hai người trở lên. Những người trong ban làm phách không được tham gia chấm thi tự luận.

Hoàn thành làm phách, ban làm phách sẽ bàn giao bài cho Hội đồng thi, chủ tịch hội đồng sẽ quyết định việc bàn giao bài một lần hoặc theo tiến độ của ban chấm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, khu vực làm phách phải bảo đảm an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Tuyệt đối không có thiết bị thu phát thông tin, hình ảnh.

ảnh minh họa: Thùy Linh

Đồng thời người tham gia làm phách không được mang các thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm phách.

Ban chấm thi tự luận có ít nhất hai tổ chấm là các công chức, viên chức, giáo viên đã và đang trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi được chấm.

Về quy định chấm bài thi tự luận, các giáo viên sẽ chấm theo hướng dẫn, đáp án, thang điểm của Bộ. Các bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đặc biệt, mỗi bài thi được chấm hai vòng độc lập bởi hai tổ chấm thi khác nhau. Hội đồng thi sẽ thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận.

Quảng Ninh in sao thiếu đề thi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp
Quảng Ninh in sao thiếu đề thi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp

Với công tác chấm bài thi trắc nghiệm, các thành viên không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi để tránh sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ hình thức nào.

Ban chấm thi thực hiện quét phiếu trả lời trắc nghiệm theo từng túi, kiểm tra túi bài thi trên phần mềm, xong túi nào niêm phong lại túi đó.

Đặc biệt, khi máy quét xong tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm, toàn bộ dữ liệu ảnh quét được phần mềm chấm thi tự động mã hóa sao lưu ra 2 bộ đĩa CD (1 đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý; 1 đĩa bàn giao cho Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ).

Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi được xuất ra từ phần mềm, bảo đảm cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định. Kết thúc khâu chấm tất cả các môn được Hội đồng thi duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu kết quả thi về Bộ để lưu trữ và đối chiếu.

Thùy Linh