Nếu không có điểm học bạ, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông là bao nhiêu?

15/07/2018 07:33 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Bỏ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mà chuyển sang xét tốt nghiệp, chỉ tổ chức kỳ thi đại học là phương án hay nhất, đỡ chi ngân sách, thi cử thực chất.

LTS: Giá định tình huống nếu không dùng học bạ trong xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, thầy giáo Sơn Quang Huyến đưa ra bảng tính để thấy rằng việc tổ chức kỳ thi "2 trong 1" như hiện nay là không cần thiết.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Nếu không lấy điểm học bạ, điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông được tính theo các môn truyền thống bắt buộc là Toán, Văn, Anh và một trong các môn khác.

Điểm trung bình từ 5 trở lên là công nhận tốt nghiệp. 

Công thức tính sẽ như sau: 

Điểm Trung bình = (Toán + Văn + Anh + Môn khác: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Giáo dục Công dân): 4

Bảng tính tỷ lệ tốt nghiệp nếu không cộng điểm từ học bạ, bảng do tác giả cung cấp.

Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay trên cả nước là 97,57%.  

Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông phụ thuộc rất lớn vào điểm học bạ lớp 12.

Điều này dễ dàng lý giải tại sao các trường trung học phổ thông có điểm tổng kết lớp 12 “đẹp” như thế. 

Nếu không có điểm học bạ, tỷ lệ tốt nghiệp 4 môn sẽ như bảng tính trên! Tỷ lệ đó chắc có lẽ trung thực nhất, dù cách tính vẫn còn khiên cưỡng, chưa hoàn chỉnh. 

Điểm học bạ lớp 12 đã cứu nhiều thí sinh đỗ tốt nghiệp

Vì vậy kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có cần không? Có cần tổ chức thi 2 trong 1 không?

Dùng điểm thi Trung học phổ thông để xét đại học có chính xác không? Sẽ là đề tài khó có hồi kết!

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mà chuyển sang xét tốt nghiệp, chỉ tổ chức kỳ thi đại học là phương án hay nhất, đỡ chi ngân sách, thực chất thi cử. 

Làm như thế mới nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc học phổ thông, chống bệnh thành tích trong giáo dục được.

Tài liệu tham khảo: 

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chi-tiet-pho-diem-tung-mon-thi-trong-ky-thi-quoc-gia-2018-post187889.gd

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Diem-hoc-ba-lop-12-da-cuu-nhieu-thi-sinh-do-tot-nghiep-post187903.gd

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ti-le-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2018-van-dep-20180306213704934.htm

Sơn Quang Huyến