Ngành Giáo dục nắm bắt tình hình giáo viên liên quan đến vụ Thủ Thiêm

13/11/2018 07:09 Hưng Long
(GDVN) - Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn nhằm nắm bắt tình hình giáo viên liên quan đến vụ Thủ Thiêm.

Ngày 12/11, nhiều giáo viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rất ngạc nhiên khi biết Công đoàn ngành Giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 219/CV-CĐGD về việc nắm bắt tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công văn số 219/CV-CĐGD ban hành ngày 08/11/2018 do bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký.

Một góc Thủ Thiêm hiện nay. (Ảnh: Cao Thăng - Báo Sài Gòn Giải Phóng Điện tử)

Nội dung nêu rõ, thực hiện công văn số 1817-CV/BDVTU ngày 25/10/2018 của Ban Dân vận Thành ủy về việc nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động thành phố liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và một số dự án có khiếu nại đông người kéo dài tại các quận, huyện; đồng thời nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn số 537/LĐLĐ ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc nắm tình hình công nhân viên chức - lao động liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Ông Lê Thanh Hải ở đâu khi Khu đô thị Thủ Thiêm… dậy sóng? 

Theo đó, tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm, ý kiến của cán bộ, nhà giáo và người lao động liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án trên địa bàn một số quận, huyện còn khiếu nại đông người, kéo dài.

Dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với cấp Ủy, chính quyền đồng cấp kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận trong cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Nắm chắc nội dung, thường xuyên tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Thành phố liên quan đến việc thực hiện các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án khác còn khiếu nại đông người, kéo dài trên địa bàn một số quận, huyện.

Các đơn vị nắm tình hình cán bộ, nhà giáo và người lao động liên quan trực tiếp tại các dự án và các thông tin trên các trang mạng xã hội tổng hợp. Dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp và gởi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố vào sáng thứ năm hàng tuần bắt đầu ngày 08/11/2018.

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, thông tin kịp thời tình hình theo quy định.

Hưng Long