Nghệ An bổ nhiệm hiệu phó đang chịu kỷ luật lên làm hiệu trưởng

13/04/2015 09:45 Xuân Hòa
(GDVN) - Mặc dù sinh con thứ 3 và bị kỷ luật nhưng ông Nguyễn Văn Khoa vẫn được đích thân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bổ nhiệm lên làm hiệu trưởng.

Vào năm 2012, ông Nguyễn Văn Khoa đang là Hiệu phó Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông 2 Nghệ An vi phạm sinh con thứ 3. 

Đến ngày 19/8/2012, Hội đồng kỷ luật Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An, họp bàn xử lý kỷ luật đối việc ông Nguyễn Văn Khoa vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Tại cuộc họp này, ông Khoa đã làm bản kiểm điểm thừa nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Kết thúc cuộc họp, 100% các thành viên trong Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu kín, thông qua mức kỷ luật khiển trách đối với ông Khoa.  

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ký quyết định điều động ông Khoa lên đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An trong thời gian ông Khoa đang chịu hình thức kỷ luật vì sinh con thứ 3 (ảnh tư liệu của Xuân Hòa)

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng kỷ luật, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An đã có Tờ trình số 58/TTr.DTNT2 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Khoa. 

Điều 3, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/9 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc xử lý cán bộ vi phạm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình quy định: 

Đối với đảng viên: Xử lý vi phạm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngoài ra đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo vi phạm phải kiểm điểm trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và làm đơn đề nghị rút tên khỏi chức danh lãnh đạo hoặc xem xét thuyên chuyển vị trí công tác khác. Cấp ủy Đảng không đưa vào xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm; nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi quy hoạch chức danh hiện tại.

Tuy nhiên, gần một năm sau (ngày 12/7/2013), ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (nay đã nghỉ hưu - PV) mới ký Quyết định số 802/QĐ-SGDĐT, đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Khoa. 

Theo đúng quy định tại Điều 3, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/9/2012 của Tỉnh ủy Nghệ An (về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới), trong vòng 5 năm sau ngày có hình thức kỷ luật, ông Khoa sẽ không được đưa vào xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. 

Cùng với đó, thời điểm vi phạm ông Khoa đang đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó, theo đúng Chỉ thị số 09-CT/TU thì ông Khoa phải làm đơn đề nghị rút tên khỏi chức danh lãnh đạo hoặc xem xét thuyên chuyển tới vị trí công tác khác.

Tuy nhiên, sau khi có hình thức kỷ luật ông Khoa vẫn không bị thuyên chuyển công tác đến vị trí khác mà vẫn đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Quyết định điều động ông Khoa lên đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ do chính Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ký (ảnh CT)

Điều đáng nói hơn, khi ông Khoa vẫn đang trong thời gian chịu án kỷ luật theo quy định tại Chỉ thị số 09-CT/TU thì ngày 24/2/2015, ông Khoa vẫn được bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ký quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Theo đó, ông Khoa từ chức danh Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An được điều động lên đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Việc làm này là trái với quy định tại Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy Nghệ An.

Xuân Hòa