Nghiêm khắc phê bình Ủy ban huyện Phù Cát vụ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

10/08/2019 07:13 Hưng Long
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Phù Cát.

Ngày 08/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Thông báo số 180/TB-UBND truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Phù Cát.

Theo đó, ngày 02/8, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn.

Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của thầy Nguyễn Hồng Dương. (Ảnh: H.L)

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát, trường Cao đẳng Bình Định và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát đã báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Trong đó, có một số trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thay vì Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những trường hợp này đã được tham gia dự tuyển.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có kết luận.


Giáo viên hợp đồng và những điều khoản đầy may rủi

Cụ thể, nghiêm khắc phê bình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát trong quá trình chỉ đạo công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Trong đó, có việc thực  hiện ký kết hợp đồng giảng dạy không đủ điều kiện theo quy định đối với các giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trên địa bàn huyện.

Vì vậy, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cần khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2019.

Đồng thời, thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát và có hướng giải quyết đối với các trường hợp giáo viên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký kết hợp đồng giảng dạy từ tháng 02/2012 đến tháng 12/2015 (40 trường hợp) đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phê bình tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Định trong việc cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành giáo dục.

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2019.

Trường Cao đẳng Bình Định có trách nhiệm khẩn trương gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét, công nhận Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Trường cấp.

Qua đó, đảm bảo tương đương tiêu chuẩn, điều kiện tham dự tuyển viên chức ngành giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát khẩn trương rà soát, xem xét, có hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. 

Hưng Long