Nguyên Hiệu trưởng phải hoàn trả cho trường hơn 103 triệu đồng

15/09/2019 06:31 Hưng Long
(GDVN) - Ông Phạm Tấn Phước – nguyên Hiệu trưởng trường Lê Văn Hưu phải rút kinh nghiệm do có những thiếu sót trong quá trình quản lý thu, chi tài chính.

Ngày 30/8, Thanh tra huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố Kết luận thanh tra số 181/KL-TTH về chấp hành pháp luật thu, chi tài chính năm 2018 tại Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu.

Thời kỳ này, ông Phạm Tấn Phước – làm Hiệu trưởng. 

Qua kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra kết luận Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu có những thiếu sót, hạn chế trong việc quản lý thu, chi tài chính.

Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu. (Ảnh: H.L)

Cụ thể, nhà trường chi hoạt động từ nguồn học phí vượt 103.547.528 đồng, trường trích tạm ứng từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị.

Do đó, nhà trường cần xây dựng định mức chi nguồn học phí hợp lý hơn trong Quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo nguyên tắc cân đối nguồn kinh phí hoạt động theo quy định.

Hiệu trưởng chưa duyệt chi trên một số chứng từ hóa đơn là chưa đảm bảo theo Luật Kế toán năm 2015.

Một số chứng từ nguồn chi thỏa thuận, nguồn thu hộ chi hộ Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu còn chi bằng tiền mặt với số tiền lớn là chưa đảm bảo theo thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Trường còn chậm nộp các khoản thuế với số tiền 102.798.542.000 đồng là chưa đảm bảo theo Nghị định của Chính phủ.


Có chết, em cũng không thu tiền!

Đối với quy định chi thù lao bảo hiểm y tế học sinh, trường chưa chi bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, bộ phận phụ trách là chưa đảm bảo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu.

Trường chưa thực hiện công khai tài chính hàng quý, 6 tháng, năm và công khai dự toán phần điều chỉnh bổ sung đã được cấp có thẩm quyền giao theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu chấn chỉnh, thực hiện các nội dung:

Hoàn trả số tiền 103.547.528 đồng tạm ứng từ nguồn cải cách tiền lương trong năm 2019 và cần xây dựng định mức chi nguồn học phí hợp lý trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hiệu trưởng duyệt chi đầy đủ trên chứng từ kế toán theo quy định. Thực hiện thanh toán các khoản chi, hạn chế sử dụng tiền mặt theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nộp các khoản thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định. Chi thù lao bảo hiểm y tế học sinh cho cán bộ quản lý, bộ phận phụ trách theo quy định Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện công khai tài chính và công khai quản lý tài sản theo Thông tư của Bộ Tài chính.

Chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với nguyên Hiệu trưởng – Phạm Tấn Phước và phụ trách Kế toán với những thiếu sót đã nêu theo Kết luận thanh tra trong việc quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị.

Hưng Long