Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm Cố vấn cho một Viện thuộc Đại học Quốc Gia

03/07/2020 05:43 Việt Dũng
GDVN- Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm Cố vấn cấp cao cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 2/7/2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED).

ICED ra đời nhằm góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của đất nước, từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn.

Nói cách khác, Kinh tế tuần hoàn là biến rác thải đầu ra của ngành này thành nguồn tài nguyên đầu vào của ngành khác, hay tuần hoàn trong nội tại bản thân của một doanh nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có một viện nghiên cứu về lĩnh vực này.

Phát biểu tại lễ thành lập, Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: ICED ra đời sẽ cung cấp các kiến thức, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước và khu vực.

Công bố bộ máy lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn (ảnh: P.L)

Đồng thời, đây sẽ còn là trung tâm chuyển giao về công nghệ, tư vấn các giải pháp và chính sách phát triển bền vững cho chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, là trung tâm kết nối Doanh nghiệp – Nhà nước – Đại học, liên kết lợi ích – nhu cầu giữa các bên có liên quan để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Là Cố vấn cấp cao của ICED, ông Philipp Rosler – nguyên Phó Thủ tướng Đức đã phát biểu tại lễ thành lập, cam kết sẽ hỗ trợ ICED phát triển xứng đáng với tầm nhìn, sứ mệnh đã đề ra.

Viện trưởng ICED – Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Quân khẳng định: ICED sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan, thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Đây cũng chính là cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập, gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hiệp Quốc đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch kỳ vọng, với sự ra đời của ICED, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong của mình, tiếp tục có những đóng góp lớn cho sự phát triển của hệ thống giáo dục, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Việt Dũng