Nhà trường cuống quýt, loay hoay kêu khó vì công văn của Bộ, của Sở

12/09/2018 06:41 Thanh Sơn
(GDVN) - Việc quy định học sinh khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm giáo dục quốc phòng, an ninh trong Học kỳ 1 là không hợp lý.

Ngày 23/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3696/BGDĐT-GDQPAN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019.

Đáng lưu ý, so với những năm học trước, trong công văn này, lần đầu tiên Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông dạy giáo dục quốc phòng với bài giảng lý thuyết thực hiện theo phân phối chương trình, đối với bài giảng thực hành thực hiện dạy học tập trung, dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học, riêng Khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 (khuyến khích đào tạo tập trung, dứt điểm cả lý thuyết và thực hành).

Thực hiện yêu cầu này, đến ngày 07/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn 3744 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh năm học 2018-2019.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông: “Có thể điều chỉnh các bài giảng lý thuyết thực hiện rải, các bài giảng thực hành thực hiện dạy học tập trung vào thời gian thích hợp trong năm học; riêng học sinh Khối lớp 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 (khuyến khích học tập trung cả lý thuyết và thực hành);…”. 

Đón nhận công văn này của Sở, phản ánh với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội cho rằng, việc quy định học sinh khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 là bất hợp lý.

Theo phản ánh của một số giáo viên, việc quy định học sinh khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm giáo dục quốc phòng, an ninh trong Học kỳ 1 là không hợp lý. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Theo đó, họ chỉ rõ lý do như sau: Thứ nhất, hiện nay hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô đều đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch giảng dạy môn giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 12 năm học 2018-2019. Đồng thời việc dạy và học môn này ở các trường đã đi vào ổn định, nền nếp.

Do đó, việc quy định học sinh khối 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 là không hợp lý, nếu Bộ, Sở muốn thay đổi kế hoạch giảng dạy môn giáo dục quốc phòng – an ninh trong năm học này thì cần phải ban hành quy định về kế hoạch giảng dạy bộ môn này trước ngày 15/8/2018 để giáo viên, các trường trung học phổ thông có thời gian chuẩn bị về nhân sự cũng như xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế.

Nhưng đến ngày 23/8/2018, Bộ mới ban hành hướng dẫn, còn Sở Giáo dục và Đào tạo thì tới ngày 7/9/2018 phó giám đốc Lê Ngọc Quang mới ký và gửi văn bản này khiến trường không kịp đáp ứng.

Thứ hai, học sinh khối 12 chiếm khoảng 1/3 sĩ số của một trường trung học phổ thông do đó, nếu không có kế hoạch trước thì việc để học sinh Khối lớp 12 thực hiện dạy học dứt điểm giáo dục quốc phòng – an ninh trong Học kỳ 1 sẽ dẫn tới tình trạng học kỳ 1 của năm học 2018-2019 nhà trường thiếu giáo viên giảng dạy môn này, nhưng đến học kỳ 2 thì lại thừa.

Ngày 07/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn 3744 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh năm học 2018-2019 trong đó yêu cầu các trường trung học phổ thông riêng học sinh Khối lớp 12 thực hiện dạy học dứt điểm trong Học kỳ 1 (khuyến khích học tập trung cả lý thuyết và thực hành)

Thứ ba, giả sử khi thiếu giáo viên, nhà trường thuê giáo viên hợp đồng về giảng dạy sẽ làm tiêu tốn, lãng phí nguồn ngân sách của ngành giáo dục Thủ đô nói riêng và ngân sách của nhà nước nói chung.

Mà điều này là trái với mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về việc “Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính)”.

Thứ tư, nếu thực hiện theo đúng công văn của Bộ, Sở thì cơ sở vật chất của nhiều trường không đáp ứng được, đặc biệt là việc dạy thực hành.

Ví như: hiện nay 02 lớp cùng học chung một số nội dung môn học chưa đáp ứng được thiếu phòng học thực hành, thiếu địa điểm tập luyện thực hành dẫn đến tình trạng dạy chay, học chay, dạy học cho có lệ.

Thực tế cho thấy vào những ngày trời mưa, trời nắng 4 đến 5 lớp học Thể dục, giáo dục quốc  phòng – an ninh đều học chung trong nhà Thể chất làm học sinh mất tập trung, khó tiếp thu được kiến thức của bài học, tiết học. 

Thanh Sơn