Nhiều trường học ở Quảng Ngãi thu, chi không đúng quy định

27/11/2019 06:26 AN PHONG
(GDVN) - Thanh tra Sở kiến nghị xem xét điều chuyển các Hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách, lạm thu.

Ngày 26/11, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra về việc thanh tra các khoản thu đầu năm học và hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”.

Nhiều trường học ở Quảng Ngãi thực hiện các khoản thu chi đầu năm học sai quy định. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net)

Đoàn đã tiến hành tthanh tra 9 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, 50 trường và trung tâm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công lập) trên địa bàn. Trong đó có 28  trường trực thuộc sở Giáo dục, 22 trường trực thuộc 9 phòng Giáo dục.

Theo đó, đầu năm học 2019-2020, các trường đã triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau như: niêm yết, phổ biến trong cuộc họp cơ quan... các văn bản hướng dẫn về các khoản thu, chi trong nhà trường.

Thực hiện triển khai và tổ chức các khoản thu, chi trong nhà trường đúng quy định. Tuy nhiên, một số trường vẫn còn tồn tại, thiếu sót về thực hiện, tổ chức thu, chi các khoản như:

Thu nhiều khoản tiền sai quy định, Ban giám hiệu bị kiểm điểm

Qũy hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh chưa được xây dựng phương án thu chi hoặc xây dựng phương án thu chi có một số nội dung dự kiến chi chưa đúng quy định.

Điển hình như các trường: trung học cơ sở Thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ), trường mầm non Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi), trường tiểu học Trà Bình (huyện Trà Bồng)...

Còn đối với các khoản thu thỏa thuận, nhiều trường chưa xây dựng phương án thu chi hoặc xây dựng phương án thu chi chưa chi tiết như: trường trung học phổ thông Bình Sơn (huyện Bình Sơn), trường trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa (huyện Tư Nghĩa)...

Các khoản thu không theo quy định của công văn số 1225 của Sở giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2019-2020 như: Trường mầm non Ba Vì (huyện Ba Tơ), trường trung học cơ sở thị trần Trà Xuân (Trà Bồng)...

Thanh tra Sở cũng chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại của các trường. Cụ thể, một số trường chưa phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, lưu trữ, sắp xếp hồ sơ chưa khoa học. Đặc biệt có một trường sử dụng thêm một số hồ sơ, sổ sách.

Một số Hiệu trưởng chưa phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện việc lập, xây dựng kế hoạch thu chi quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng phương án thu chi một số nội dung không đúng quy định như: chi tiền vệ sinh, tiền cắt cỏ, chi mua sắm cơ sở vật chất, tham quan, dã ngoại, khen thưởng cho học sinh...

Một số trường chưa thực hiện đúng về quy trình xây dựng phương án thu chi hoặc chưa xây dựng phương án nhưng vẫn tổ chức thực hiện thu các khoản thỏa thuận để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy, phục vụ học sinh.

Về trách nhiệm để xảy ra các sai sót nói trên, Thanh tra Sở cho rằng, Hiệu trưởng các trường đã chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý có thẩm quyền nên việc xây dựng phương án tổ chức thu chi chưa đúng quy định.

ể xảy ra lạm thu trong nhà trường, chính quyền địa phương ở đâu?

Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện chưa cao. Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát về các khoản thu đầu năm học và hồ sơ, sổ sách của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chưa được chặt chẽ, thường xuyên.

Theo cơ quan Thanh tra, về biện pháp xử lý thì yêu cầu các trường dừng ngay việc thực hiện các khoản thu trái quy định và hoàn trả lại cho học sinh.

Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo đúng hướng dẫn của các cấp thẩm quyền về các khoản thu chi trong nhà trường.

Thanh tra Sở cũng kiến nghị với đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và công tác quản lý hồ sơ, sổ sách trong năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Kịp thời xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách, lạm thu, thu các khoản trái quy định.

Điều chuyển Hiệu trưởng các trường và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố sang vị trí công tác khác theo đúng quy định hiện hành về công tác cán bộ nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách, tổ chức lạm thu thời gian đến và những năm học tiếp theo.

AN PHONG