Nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn

01/07/2016 08:31 Thùy Linh
(GDVN) - Tính đến ngày 30/6, một số trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn hệ chính quy đợt 1 năm 2016.

Điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016:

Những thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm Đánh giá năng lực từ 70 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên) và điểm Ngoại ngữ (tính trên tổng 80 điểm) xét theo từng ngành học và môn thi Ngoại ngữ.

Ngưỡng xét tuyển đầu vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy Đại học Ngoại ngữ

Trường sẽ công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào từ 17h ngày 1/7 và danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng từ 17h ngày 30/6.

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào trước ngày 25/7/2016 và dự kiến tổ chức nhập học trong khoảng thời gian từ 05/8/2016 đến 10/8/2016.

17h ngày 30/6, Đại học Khoa học Tự nhiên công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào từng ngành. Trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển trước ngày 25/7/2016 và dự kiến tổ chức nhập học vào ngày 11/8/2016.

Đại học Khoa học Tự nhiên công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào từng ngành.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016 như sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo

Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm từ điểm ngưỡng tuyển vào trở lên được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng  tuyển vào và ưu tiên xét tuyển trong tuần tới.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào trước ngày 25/7/2016 và dự kiến tổ chức nhập từ 13-14/8/2016.

Đại học Kinh tế sẽ công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển và ưu tiên xét tuyển trong tuần tới. Trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển trước ngày 25/7/2016.

Đại học Kinh tế sẽ công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển và ưu tiên xét tuyển trong tuần tới.

Đại học Kinh tế dự kiến tổ chức nhập học trong khoảng thời gian từ 05/8/2016 đến 10/8/2016.

Đại học Công nghệ vừa công bố ngưỡng tuyển vào trường năm 2016. Theo đó, điểm vào các chương trình đào tạo chuẩn như sau:

Đại học Công nghệ vừa công bố ngưỡng tuyển vào trường

Lưu ý: Điểm ngưỡng tuyển đầu vào tính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng;

Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển đầu vào chỉ bao gồm những thí sinh có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng điểm ngưỡng tuyển và đã đóng lệ phí (có trạng thái trong danh sách đăng ký là đã thanh toán)

Căn cứ số lượng thí sinh nhập học, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét việc tuyển bổ sung cho các ngành có số thí sinh nhập học chưa đủ theo chỉ tiêu.

Thùy Linh