Những điều thí sinh đặc biệt lưu ý trong lúc làm bài thi

29/06/2015 10:07 Phương Thảo
(GDVN) - Trong quá trình làm bài, thí sinh vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có rất nhiều điểm mới mà thí sinh cần lưu ý, đặc biệt trong lúc làm bài thi, thí sinh cần tránh những sự cố không mong muốn và không đáng có.

Thí sinh sẽ bị khiển trách đối với phạm lỗi một lần: Đó là nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập. 

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách.

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác. Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Ảnh minh họa của  VTCnews

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.

Trong quá trình làm bài thi, thí sinh cũng cần hết sức lưu ý không để dẫn tới bị trừ điểm bài thi.

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài. Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó

Thí sinh sẽ bị điểm 0 (không) đối với những bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi. Một môn thi có hai bài thi; Bài thi có chữ viết của hai người trở lên; Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả bài thi khi có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định.Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức. Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác. Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. 

Phương Thảo