Những lưu ý dành cho phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

11/05/2020 13:03 Tùng Dương
(GDVN) - Sở Giáo dục Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021, nêu rõ phương thức tuyển sinh và hồ sơ cần nộp.

Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ phương thức và thời gian tuyển sinh của từng nhóm trường.

Cụ thể, đối với tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6, các trường sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Đối với các trường ngoài công lập, sẽ không phân tuyến tuyển sinh. Các trường sẽ phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, phụ huynh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh.

Sở Giáo dục Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021, nêu rõ phương thức tuyển sinh và hồ sơ cần nộp. Infographi: Tùng Dương.
Tùng Dương