Những quy định mới nổi bật về Luật Giáo dục có hiệu lực từ tháng 7/2020

03/07/2020 06:11 Tùng Dương
GDVN- Bỏ miễn học phí với sinh viên sư phạm nhưng lại được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Có chính sách cấp học bổng khuyến khích.

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 có nhiều điểm mới mà giáo viên, học sinh, phụ huynh không thể bỏ qua.

Có nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó có vấn đề tiền lương, phụ cấp thâm niên của giáo viên...

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương