Ông Nguyễn Văn Hiếu được giao điều hành Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

05/06/2021 17:03 Việt Dũng
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu vừa nhận quyết định điều hành hoạt động Sở này.

Ngày 4/6/2021, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 2048/QĐ-UBND, về việc phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, căn cứ vào văn bản đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Ông Nguyễn Văn Hiếu được giao quản lý, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Phân công ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hồ Chí Minh phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến khi có Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,0 trong thời gian được phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1966 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách chuyên môn từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng trúng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc hiện tại của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Hồng Sơn, vừa hết 2 nhiệm kỳ (10 năm) cách đây ít ngày.

Việt Dũng