Ông Phạm Vũ Luận giữ chức Chủ tịch HĐ chức danh Giáo sư

26/08/2011 11:16 Theo Dân Trí
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận giữ chức Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011.

Đồng thời, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm: Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng, Tổng thư ký và các ủy viên. Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư. Tổng thư ký hội đồng làm việc theo chế độ chuyên trách. Các thành viên khác của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo Dân Trí