Quan chức thực ra có mấy mặt? (2)

Quan chức thực ra có mấy mặt? (2)
(GDVN) - Tình trạng sử dụng bằng thật trình độ giả, thậm chí là bằng giả 100% của “lãnh đạo, quan chức” nhằm thăng tiến không còn là cá biệt.