Quận Bình Tân thay đổi, tiếp tục tuyển hệ trung cấp, cao đẳng

26/02/2020 06:23 Ánh Dương
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh - đã quyết định tuyển dụng giáo viên hệ trung cấp, cao đẳng theo Luật Giáo dục 2005.

Từ phản ánh của một bài báo

Ngày 20/2, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có bài phản ánh “Giáo viên thất vọng vì quận Bình Tân không tuyển hệ trung cấp, cao đẳng”.

Nội dung bài báo cho biết, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không tuyển giáo viên hệ trung cấp, cao đẳng theo quy định mới khiến nhiều người mất cơ hội được vào ngành giáo dục.

Cụ thể, vị trí giáo viên mầm non phải tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

Vị trí giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách đội (bậc tiểu học và trung học cơ sở): Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn - Đội, tuổi đời không quá 35 tính đến ngày dự tuyển;

Vị trí giáo viên tiếng Anh (bậc tiểu học và trung học cơ sở): Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cùng với đó, trình độ ngoại ngữ thứ 2 phải đạt bậc 2 theo Thông tư 1/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tuyển giáo viên hệ trung cấp, cao đẳng trở lại. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thế nhưng, sau khi được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tuyển giáo viên hệ trung cấp, cao đẳng trở lại.

Theo đó, ngày 21/2, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân đã kí văn bản số 269/GDĐT-TC thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 2760/TB- GDĐT-TC ngày 27/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân về tuyển dụng viêc chức các trường học công lập thuộc quận Bình Tân năm học 2019-2020 (Đợt 2).

Điều chỉnh yêu cầu về trình môn dự tuyển giáo viên


Bằng trung cấp, cao đẳng có lỗi gì?

Điều chỉnh yêu cầu về trình độ chuyên môn của thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên các bậc học Mầm non, Tiêu học, Trung học cơ sở cụ thể như sau:

Vị trí giáo viên mầm non: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

Vị trí giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Vị trí giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách đội: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (đối với bậc học Tiểu học) hoặc Cao đẳng sư phạm trở lên (đối với bậc Trung học cơ sở) đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn - Đội, tuổi đời không quá 35 tính đến ngày dự tuyển;

Vị trí giáo viên tiếng Anh (bậc tiểu học và trung học cơ sở): Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Trình độ ngoại ngữ thứ 2 phải đạt bậc 2 theo Thông tư 1/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các yêu cầu về ngoại ngữ, tin học giữ nguyên theo thông báo số 2670/TB-GDĐT-TC ngày 27/12/2029 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viêc chức các trường học công lập thuộc quận Bình Tân năm học 2019-2020 (Đợt 2).

Điều chỉnh thời gian đăng kí dự tuyển

Gia hạn thời gian đăng kí nộp Phiếu đăng kí dự tuyển đến hết ngày 17/4/2020, cụ thể như sau:

Thời gian đăng kí: Từ ngày 6/1/2020 đến hết ngày 17/4/2020, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm: Tại trường thí sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển.

Tài liệu tham khảo:

[1] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-that-vong-vi-quan-binh-tan-khong-tuyen-he-trung-cap-cao-dang-post207253.gd

[2] //f2.hcm.edu.vn/data/hcmedu/pgdbinhtan/2020_2/269-thong_bao_tuyen_dung_dot_2_dieu_chinh_242202015.pdf?fbclid=IwAR0t0H0L0u206jd_iQNbsjku7Th1-yp37WVXucYtc5xp4xXcmEGv3R7L5NA 

Ánh Dương