Quảng Nam tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục

16/08/2017 06:32 An Nguyên
(GDVN) - Đây là đợt tuyển dụng giáo viên quy mô lớn tại Quảng Nam nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức.

Ngày 15/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã công bố kế hoạch tuyển dụng hơn 1.174 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở các bậc: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở Quảng Nam. Ảnh: TT

Trong đó, giáo viên mầm non hạng 4 (mã số V.07.02.06): 674 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học hạng 4 (mã số V.07.03.09): 430 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở hạng 3 (mã số V.07.04.12): 70 chỉ tiêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, số lượng viên chức giáo viên cần tuyển dụng cho các trường phải căn cứ vào nhu cầu biên chế, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển theo quy định hiện hành của nhà nước.

Sở giáo dục Quảng Nam nói gì về 17 giáo viên bị thay đổi kết quả xét tuyển?

Việc tổ chức thi tuyển viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể như sau. Đối với giáo viên mầm non thì người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên, có trình độ ngoại ngữ bậc 1.

Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau đây thay cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 là: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, TOEFL 400/97 trở lên, IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên hoặc Ucles KET.

Về các môn thi tuyển bao gồm: ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung, thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Cách tính điểm của kỳ thi như sau: bài thi được chấm theo thang điểm 100. Điểm các bài thi được tính: thi kiến thức chung: tính hệ số 1, thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1, phần thi thực hành tính hệ số 2.

Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ, thi tin học, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và tin học là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Thư kêu cứu của 17 giáo viên trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định.

Mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ hai người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Ngoài ra, không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển trong tháng 10/2017. Thí sinh đăng ký thi tuyển vào chỉ tiêu ở huyện, thị xã, thành phố nào thì nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện, thị xã, thành phố đó.

Lệ phí đăng ký dự tuyển là 300.000 đồng/thí sinh.

An Nguyên