Sài Gòn yêu cầu rà soát giáo viên, học sinh đi Trung Quốc, Hàn Quốc, vùng dịch

25/02/2020 06:14 Phương Linh
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khẩn các trường hợp cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên có đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc hay vùng dịch.

Ngày 24/2/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn  đã ký văn bản 598/GDĐT-VP, gửi người đứng đầu các trường học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát giáo viên, học sinh có đi đến Trung Quốc, Hàn Quốc, vùng dịch (ảnh: GDVN)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục, kể cả các trường trực thuộc Sở thông kê danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên đi qua hoặc có người thân đi qua Hàn Quốc, Trung Quốc, hoặc các tỉnh, thành, hay quốc gia có dịch Covid – 19 trong vòng 14 ngày, đến trước ngày 24/2, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện tổng hợp, báo cáo trực tuyến về Sở trước 9h sáng ngày 25/2.

Các trường hợp nằm trong danh sách phải được các nhà trường tổ chức giám sát, rà soát và cập nhật thường xuyên (về các vùng, quốc gia có dịch, những trường hợp đã hết hạn thời gian theo dõi, cách ly), tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp cách ly, phòng ngừa dịch bệnh Covid – 19.

Hàng ngày, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cập nhật số liệu mới bằng hình thức trực tuyến.

Phương Linh