Sáng nay, gần 330.000 thí sinh bước vào bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

26/06/2019 07:48 Thùy Linh
(GDVN) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục, cả nước có 329.169 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm 37,11% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trong buổi thi sáng, thí sinh sẽ làm các bài thi thành phần theo thứ tự: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Số lượng thí sinh thi các môn thành phần cũng không giống nhau, bởi có thí sinh sẽ chỉ làm 1 hoặc 2 bài thi thành phần trong bài thi tổ hợp.

Theo công bố của Bộ, thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý là 336.423; môn Hóa học: 340.422; môn Sinh học: 335.113 thí sinh.

Tổng thời gian làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 150 phút (không kể thời gian cách nhau giữa mỗi môn thi thành phần).

Theo thống kê của Bộ Giáo dục, cả nước có 329.169 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm 37,11% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. (Ảnh minh họa: Kim Sơn)

Thí sinh đặc biệt lưu ý: Nếu đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.

Thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải dự thi đủ cả 2 bài; nếu thí sinh bỏ thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Đây cũng là điều thí sinh cần lưu ý, nếu phát hiện mã đề của các môn thi thành phần của mình khác nhau, phải báo ngay cho cán bộ coi thi biết để xử lý.

Lịch thời gian bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên như sau:

6h45-7h00:

- Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

- Đánh số báo danh trong phòng thi;

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h00-7h15:

- Cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;

- Cán bộ coi thi thứ hai ký tên vào ô dành cho cán bộ coi thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp; Phát phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

7h25-7h30:

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh; Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.

7h30-7h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Vật lí và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

7h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lí.

7h50:

Nộp đề thi thừa môn Vật lí đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

8h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lí.

8h25:

- Hết giờ làm bài thi môn Vật lí.

- Cán bộ coi thi thu đề thi môn Vật lí, giấy nháp của thí sinh.

- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Hóa học vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Hóa học, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

8h30-8h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

8h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học.

8h50:

Nộp đề thi thừa môn Hóa học đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

9h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học.

9h25:

- Hết giờ làm bài thi môn Hóa học.

- Cán bộ coi thi thu đề thi môn Hóa học giấy nháp của thí sinh.

- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Sinh học vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

9h30-9h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

9h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học.

9h50:

Nộp đề thi thừa môn Sinh học đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

10h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học.

10h25:

Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 2 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

Thùy Linh