Sau sai phạm, Đại học Kinh doanh công nghệ bị yêu cầu dừng tuyển sinh ngành Dược

01/10/2020 06:51 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dừng việc tuyển sinh đào tạo liên thông trái quy định ngành Dược.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, một trong những điều kiện để được phép đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe (trong đó có ngành Dược) là cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học chính quy đã tốt nghiệp.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức đào tạo liên thông ngành Dược khi chưa đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, đối với thí sinh cao đẳng muốn học lên đại học liên thông chính quy phải có chứng chỉ hành nghề trước khi thi. Nhưng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chấp nhận cho cả những sinh viên cao đẳng chưa có chứng chỉ hành nghề ứng tuyển vào hệ học này.

Ảnh: HUBT

Cũng theo quy định của Thủ tướng, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe (trong đó có ngành Dược), không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức vừa học vừa làm, do đó, không được triển khai liên kết đào tạo tại các địa phương.

Việc nhà trường tổ chức thí điểm đào tạo liên thông ngành Dược từ năm 2017 và tổ chức đào tạo tại một số địa phương như đã báo cáo là không đúng quy định hiện hành.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chính thức yêu cầu Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dừng việc tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược sai quy định, không thực hiện liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết việc tổ chức liên thông đào tạo ngành Dược theo từng năm (từ năm 2015 đến nay).

Văn bản yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh: tư liệu)

Trước đó, theo thông báo kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo những năm 2017, 2018 và 2019, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, năm 2017, trường tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt chỉ tiêu được thông báo. Trong đó, khối ngành III (Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật) vượt 79% chỉ tiêu; khối ngành V (Toán và Thống kê, Máy tính và Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kiến trúc và Xây dựng, Nông lâm và Thủy sản, Thú y) vượt 35% chỉ tiêu.

Năm 2018, nhà trường tiếp tục tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu tự xác định ở các ngành Tài chính - Ngân hàng (vượt 36%), Quản lý Kinh tế (vượt 96,6%), Quản lý công (vượt 98%).

Năm 2019, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 ngành, chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ, trong đó, ngành Quản lý công vượt chỉ tiêu 236%.

Đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy, năm 2018, trường vượt 30,7% và năm 2019 vượt 46,3% so với chỉ tiêu trường tự xác định....

Thùy Linh