"Sẽ không có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi bỏ đi"

03/07/2020 06:19 Đỗ Thơm
GDVN- "Sẽ không có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi bỏ đi. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục quán triệt điều này”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 2/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nêu một số vấn đề về giáo dục và đào tạo cần tập trung triển khai.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến 3 vấn đề.

Thứ nhất là vấn đề sách giáo khoa. Năm học 2020-2021 sẽ triển khai sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Sẽ không có chuyện sách giáo khoa dùng một năm rồi bỏ đi. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục quán triệt điều này”.

Thứ hai là Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục 2019 đã có hiệu lực.

Hiện nay có trên 200 trường đại học, có 40 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn lại các trường thuộc Bộ, ngành, tỉnh.

“Đề nghị chúng ta tích cực thực hiện luật mới này bằng cách kiện toàn hội đồng trường. Nhiều nơi vẫn còn vương vấn với cái cũ. Tôi đề nghị lãnh đạo các tỉnh, các Bộ tập trung chỉ đạo”, ông Đam nói.

Thứ ba về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

“Thủ tướng đã có chỉ thị về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đây là năm cuối cùng thực hiện lộ trình đổi mới 6 năm theo nghị quyết Trung ương.

Mỗi năm chúng ta làm một bước, năm nay là bước cuối cùng. Bước cuối cùng bao giờ cũng rất quan trọng. Bước cuối cùng thành công thì coi như lộ trình cả 6 năm thành công. Bước cuối cùng bị trục trặc thì cả lộ trình sẽ bị ảnh hưởng.

Năm nay có điểm mới, khâu cuối cùng giao về địa phương chịu trách nhiệm tổ chức trên địa bàn. Thủ tướng đã có chỉ thị giao chủ tịch các địa phương, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm.

Thanh tra Nhà nước, tỉnh ủy nhiều tỉnh đã có chỉ đạo. Tôi mong rằng, lãnh đạo các địa phương bám sát việc này để chúng ta đổi mới kỳ thi thành công”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Đỗ Thơm