Sinh viên khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn, sản xuất hàng thử nghiệm

29/03/2019 06:47 Trinh Phúc
(GDVN) - Tới đây, Bộ Giáo dục sẽ phố hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng của học sinh sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục năm 2019.

Đây là đề án thực hiện Quyết định số 1665/QĐ - TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665).

Đề án đề ra kế hoạch xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các khu vực nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho học sinh sinh viên.

Chủ động tìm kiếm nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

Xây dựng phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên là hướng đi mới của giáo dục Việt Nam (ảnh minh họa - nguồn vov).

Cũng theo đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ, từng bước nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp.

Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo khôn gian dùng chung cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo, nội dung thí điểm tập trung vào 2 vấn đề.

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp.

Bộ trưởng Nhạ nêu rõ, tuyệt đối không để khởi nghiệp chạy theo phong trào

Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp;

Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm học sinh, sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

Phố hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường đại học theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm để các cơ sở đào tạo có căn cứ xây dựng ban hành các chính sách phù hợp đối với giảng viên, sinh viên khởi nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các nhà trường xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Trinh Phúc