Sinh viên Mỹ ngày càng tự tin thái quá

11/01/2013 07:20 Theo VNN
Một nghiên cứu mới đây cho thấy sinh viên đại học Mỹ bây giờ ngày càng nghĩ rằng họ thông minh hơn.

Phát hiện này được rút ra từ một cuộc khảo sát thường niên ở hàng ngàn sinh viên năm nhất đại học, tiến hành bởi Viện Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc ĐH California-Los Angeles. Ngoài việc hỏi xem sinh viên nghĩ gì về khả năng của bản thân, nghiên cứu này còn đánh giá kiến thức nền của sinh viên trong các lĩnh vực kinh tế, tôn giáo và học thuật cùng với các dữ liệu nhân khẩu học khác.

BBC cho biết cuộc khảo sát đã yêu cầu sinh viên đánh giá các kĩ năng cơ bản của mình so với bạn bè. Kết quả cho thấy số sinh viên tự đánh giá mình là “xuất sắc” tăng lên.

Số sinh viên cho rằng mình xếp loại “trên trung bình” cũng tăng lên. 4/5 số người được hỏi cho rằng họ “trên trung bình”.

Những phát hiện mới này cũng chứng minh rằng một nghiên cứu từ năm 2006 của ĐH Bang Florida là đúng. Nghiên cứu của ĐH Bang Florida trước đó cho rằng những sinh viên hiện đại ngày càng tham vọng hơn, có thể là vượt quá khả năng của họ, dẫn tới “tự tin thái quá”.

Một báo cáo từ Hiệp hội Tâm lý Mỹ năm 2011 cho biết, mặc dù sinh viên đại học ngày càng chú ý thái quá vào bản thân kể từ những năm 70, song khả năng thực của họ dường như vẫn vậy. Dữ liệu từ khảo sát “Sinh viên Mỹ năm nhất” của ĐH California-Los Angeles cho thấy tỷ lệ sinh viên nhận xét bản thân “trên trung bình” vẫn không tăng nhanh như từ năm 1966 tới năm 1985.

Theo VNN