Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu chấm dứt sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh

05/09/2019 06:27 Trinh Phúc
(GDVN) - Sở yêu cầu chấm dứt việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý việc sử dụng tài sản không đúng mục đích.

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản số 3720/SGD&ĐT – KHTC hướng dẫn lập xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết gửi hiệu trưởng của các trường trực thuộc.

Theo đó, các trường phải nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Giáo dục yêu cầu chấm dứt việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý việc sử dụng tài sản không đúng mục đích (ảnh minh họa - nguồn giaoduc.net).

Các trường hợp có nhu cầu sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì thực hiện đúng các quy định tại công văn số 5511/STC – QLCS ngày 20/8/2019 của Sở Tài chính.

Chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý các trường hợp sử dụng tài sản không đúng mục đích được giao.

Thực hiện báo cáo về Sở tình hình sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý các trường hợp sử dụng tài sản không đúng mục đích được giao. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết lập tờ trình và đề án theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ để tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, xem xét quyết định.

Trinh Phúc