Số nguyện vọng đăng ký vào sư phạm giảm 7,94% so với năm 2018

12/05/2019 06:09 Trinh Phúc
(GDVN) - Chỉ tiêu sư phạm là 46.285 tăng 30,05% trong khi tổng số nguyện vọng đăng ký vào sư phạm là 115.311 giảm 7,94 % so với năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 thì chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay tăng.

Năm 2019 có tới 489.637 chỉ tiêu tăng hơn 7,57% so với năm 2018.

Trong đó, chỉ tiêu các trường đại học 467.492 tăng 5,83%.

Chỉ tiêu sư phạm là 46.285 tăng 30,05% so với năm 2018. Trong khi tổng số nguyện vọng đăng ký là 115.311 giảm là 7,94 % so với năm 2018.

Cụ thể bảng số liệu:

Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay số nguyện vọng đăng ký thi khối D01 đông nhất, với 791.532 chiếm tới 30,74%. Xếp sau là khối A00 với 722.017 nguyện vọng chiếm 28,04%.

Cụ thể số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng:

Trinh Phúc