Số ứng viên được đề nghị xét giáo sư năm nay chưa bằng một nửa năm 2017

28/08/2019 06:33 Thùy Linh
(GDVN) - Số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 chưa bằng 1/2 so với số ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2017.

Năm 2019 năm đầu tiên xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng giáo sư Nhà nước đã công khai 555 ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Trong đó, có 105 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn giáo sư, 450 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn phó giáo sư.

Theo công bố, 4 ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn nhiều nhất là: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (57 cá nhân), Vật lý (46), Y học( 48) và Kinh tế (42).

Số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 chưa bằng 1/2 so với số ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2017. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Chi tiết số lượng ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị công nhận như sau:

Liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 2 giáo sư, 6 phó giáo sư

Ngành Cơ học: 5 giáo sư, 8 phó giáo sư

Liên ngành Cơ khí - Động lực: 2 giáo sư, 20 phó giáo sư

Ngành Công nghệ Thông tin: 7 giáo sư, 28 phó giáo sư

Ngành Dược học:  6 giáo sư, 9 phó giáo sư

Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: 5 giáo sư, 25 phó giáo sư

Ngành Giao thông Vận tải: 19 phó giáo sư

Ngành Giáo dục học: 12 phó giáo sư.

Danh sách 53 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 10 giáo sư, 47 phó giáo sư

Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 4 giáo sư, 18 phó giáo sư

Ngành Kinh tế 7 giáo sư, 35 phó giáo sư

Ngành Luật học: 1 giáo sư,  11 phó giáo sư

Ngành, liên ngành Luyện kim: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư

Ngành Ngôn ngữ học: 4 phó giáo sư

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 3 giáo sư, 13 phó giáo sư

Ngành Sinh học 9 giáo sư, 22 phó giáo sư

Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học: 1 giáo sư, 5 phó giáo sư

Ngành Tâm lý học: 1 giáo sư, 2 phó giáo sư

Ngành Thủy lợi: 4 giáo sư, 7 phó giáo sư

Ngành Toán học: 8 giáo sư, 26 phó giáo sư

Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học:  2 giáo sư, 6 phó giáo sư

Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao: 1 giáo sư,  20 phó giáo sư

Ngành Văn học: 1 giáo sư, 6 phó giáo sư

Ngành Vật lý: 11 giáo sư, 35 phó giáo sư

Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc: 3 giáo sư,  23 phó giáo sư

Ngành Y học: 3 giáo sư, 45 phó giáo sư.

Trước đó năm 2018 không thực hiện xét giáo sư và phó giáo sư. Riêng năm 2017, năm cuối cùng thực hiện xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174 đã có 1.226 người đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư, nhưng cũng trong năm này đã xảy ra tình trạng tiêu cực.

Sau khi có chỉ đạo rà soát của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục ứng viên không đạt chuẩn đã bị loại khỏi danh sách công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Như vậy, số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (555 ứng viên) chưa bằng 1/2 so với số ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (theo công bố ban đầu).

Thùy Linh